TIK 4, Besa MATI

Titulli: TIK 4 (Teknologjia e Informacionit dhe e Komunikimit)

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx