Vizatime dhe Vjersha për Shkronjat

Titulli: Vizatime dhe Vjersha për Shkronjat

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx