Poki dhe Paki mësojnë orën

Titulli: Poki dhe Paki mësojnë orën

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx