Poezi të zgjedhur, Fishta

Titulli: Poezi të zgjedhur, Fishta

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx