Matura Shtetërore: Teksi Joletrar

Titulli: Matura Shtetërore: Teksi Joletrar

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx