Gjuha e Skipëtarëve,

Titulli: Gjuha e Skipëtarëve,

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx