Abetare, Kolë XHUMARI

Titulli: Abetare, Kolë Xhumari

Viti i botimit: xxx

Faqe: xxx

Përmasat: xxx