Libra ndihmës: fletore, libra problemash, libra mësuesi, materiale didaktike etj.