Matura Shtetërore

Titulli:

Matura Shtetërore

Autorë:

Dr. Maksim Shimani, Dolores Cipo

Çmimi:

... Lekë