Në labirinthin e pastërtisë

Titulli:

Në labirinthin e pastërtisë

Autorë:

...

Çmimi:

... Lekë