Fizika 7 - ushtrime te zgjidhura

Fizika 7 - ushtrime te zgjidhura

M.Shimani, D.Cipo

Cmimi: x Leke